Kontakt

A grafik, spol. s r.o.,
reklamná agentúra a vydavateľstvo
Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica 5

tel.: 048/416 43 25, 0905 656 382
e-mail: agrafik@agrafik.sk
web: www.agrafik.sk

IČO: 31568149, IČ DPH: SK2020459760
Bankové spoj.: VÚB, Banská Bystrica
č. účtu: 1142543 312/0200
BIC: SUBA SK BX, IBAN: SK40 0200 0000 0011 4254 3312
Zapísaný v Obch. reg. Okresného súdu B. Bystrica – oddiel: sro, vložka: 594/S

Naša spoločnosť ma uzatvorenú zmluvu podľa ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch týkajúcu sa  plnenia výhradných povinností výrobcu obalov a neobalových výrobkov. Je registrovaná v systéme spoločnosti E-cycling s.r.o.